Консульство України в Єкатеринбурзі

Київ 22:55

Тарифи консульського збору

                                                                                                         

                ЗАТВЕРДЖУЮ 
Тимчасовий повірений у справах України в Російській Федерації

Р.М.Німчинський

 
(підпис) 
«28» червня 2018 року

 

ТАРИФИ 
консульського збору, що справляється за вчинення консульських дій у Посольстві та консульських установах України в Російській Федерації

№ з/п

Назва консульських дій

Тарифні ставки

у доларах США

у російських рублях

І. ПАСПОРТНІ ДІЇ

1

Оформлення паспорта громадянина України для виїзду за кордон (крім осіб до 16 років)

90

5685

2

Автоматизована обробка даних при оформленні паспорта громадянина України для виїзду за кордон, у тому числі для осіб до 16 років

40

2525

3

Оформлення посвідчення особи на повернення в Україну

30

1895

4

Продовження терміну дії посвідчення особи на повернення в Україну

30

1895

5

Прийняття на консульський облік

20

1265

ІІ. ДІЇ З ПИТАНЬ ГРОМАДЯНСТВА ТА ПОСТІЙНОГО ПРОЖИВАННЯ

1

Оформлення набуття громадянства України за територіальним походженням

80

5050

2

Оформлення поновлення у громадянстві України

150

9470

3

Оформлення набуття громадянства України внаслідок усиновлення

30

1895

4

Оформлення набуття громадянства України внаслідок встановлення над дитиною опіки чи піклування

30

1895

5

Оформлення набуття громадянства України внаслідок встановлення над особою, визнаною судом недієздатною, опіки

30

1895

6

Оформлення набуття громадянства України у зв’язку з перебуванням у громадянстві України одного чи обох батьків дитини

30

1895

7

Оформлення набуття громадянства України внаслідок встановлення батьківства

30

1895

8

Оформлення встановлення належності до громадянства України

80

5050

9

Оформлення виходу з громадянства України

300

18940

10

Перевірка належності до громадянства України (за заявою особи)

30

1895

11

Видача довідки про належність до громадянства України

20

1265

12

Видача довідки про неналежність до громадянства України

20

1265

13

Оформлення документів для залишення на постійне проживання за кордоном

200

12630

14

Оформлення документів про надання дозволу на імміграцію

400

25255

IІІ. ДІЇ З ВИТРЕБУВАННЯ ДОКУМЕНТІВ, ІНФОРМАЦІЇ

1

Витребування документа та його видача

20

1265

2

Витребування документа, засвідченого в Україні уповноваженим на те органом, та його видача

50

3155

3

Витребування інформації від компетентних органів України та оформлення відповідної довідки (щодо однієї особи)

30

1895

ІV. ДІЇ З ПИТАНЬ ЗАСВІДЧЕННЯ ДОКУМЕНТІВ

1

Легалізація документа фізичної особи (за документ)

50

3155

2

Легалізація документа юридичної особи (за документ)

100

6315

V. ДІЇ З РЕЄСТРАЦІЇ АКТІВ ЦИВІЛЬНОГО СТАНУ

1

Державна реєстрація шлюбу

100

6315

2

Державна реєстрація розірвання шлюбу:

   

2.1

за взаємною згодою подружжя, яке не має неповнолітніх дітей

150

9470

2.2

на підставі рішення суду

160

10100

2.3

з особами, визнаними в установленому порядку безвісно відсутніми або недієздатними

30

1895

3

Державна реєстрація зміни імені (крім зміни в разі реєстрації шлюбу)

100

6315

4

Державна реєстрація повторної зміни імені, не пов’язаної з реєстрацією шлюбу

200

12630

5

Прийом заяви про внесення змін до актових записів цивільного стану, їх поновлення та анулювання

30

1895

6

Повторна видача свідоцтва у разі внесення змін до актового запису цивільного стану чи його поновлення

50

3155

7

Повторна видача свідоцтва про реєстрацію акту цивільного стану (у разі зберігання актового запису в закордонній установі)

50

3155

VІ. НОТАРІАЛЬНІ ДІЇ

1

Посвідчення правочинів (договори, заповіти, довіреності тощо), крім іпотечних договорів, договорів про відчуження та заставу житлових будинків, квартир, дач, садових будинків, гаражів, земельних ділянок, іншого нерухомого майна, що знаходиться в Україні:

   

1.1

посвідчення договорів про відчуження транспортних засобів, інших самохідних машин і механізмів: дітям, другому з подружжя, батькам іншим особам

1 відсоток суми договору, не нижчої дійсної вартості транспортного засобу, іншої самохідної машини, механізму, але не менше 50 дол. США/ 3155 російських рублів 5 відсотків суми договору, не нижчої дійсної вартості транспортного засобу, іншої самохідної машини, механізму, але не менше 400 дол. США/25255 російських рублів

1.2

посвідчення інших договорів, що підлягають оцінці

1 відсоток суми договору, але не менше 20 дол. США/ 1265 російських рублів

1.3

посвідчення договорів поділу майна, договорів поруки та інших угод, що не підлягають оцінці

50

3155

1.4

посвідчення довіреностей на право користування і розпорядження майном, крім транспортних засобів, інших самохідних машин і механізмів, 
та здійснення кредитних операцій: 
дітям, другому з подружжя, батькам 
іншим особам

30 
60

 

 

 

1895

3790

1.5

посвідчення довіреностей на право користування і розпорядження транспортними засобами: 
дітям, другому з подружжя, батькам 
іншим особам30 
60

 

 

1895

3790

1.6

посвідчення загальних довіреностей на право користування майном, включаючи транспортні засоби

консульський збір визначається за ставками, передбаченими підпунктами 1.4, 1.5

1.7

посвідчення інших довіреностей

30

1895

1.8

посвідчення заповітів

30

1895

2

Ужиття заходів щодо охорони спадкового майна

100

6315

3

Видача свідоцтва про право на спадщину

0,5 відсотка суми спадщини, але не менше 100 дол. США/6315 російських рублів

4

Видача свідоцтва про право власності на частку в спільному майні подружжя

30

1895

5

Засвідчення вірності копій документів і виписок з них (за сторінку)

10

630

6

Засвідчення вірності кожного підпису на документах, у тому числі підпису перекладача

20

1265

7

Засвідчення справжності електронного цифрового підпису на електронних документах (за наявності технічної можливості роботи з електронними документами)

40

2525

8

Засвідчення вірності перекладу документів з однієї мови на іншу (за сторінку) 
документів, пов’язаних зі смертю громадянина України

40 

10

2525

630

9

Посвідчення факту, що фізична особа є живою

20

1265

10

Посвідчення факту перебування громадянина в певному місці

20

1265

11

Посвідчення тотожності фізичної особи з особою, зображеною на фотокартці

20

1265

12

Посвідчення часу пред’явлення документів

20

1265

13

Прийняття в депозит грошових сум і цінних паперів

0,5 відсотка загальної вартості за кожен місяць зберігання, що почався, але не менше 25 дол. США/1580 російських рублів і не більше 200 дол. США/12630 російських рублів

14

Прийняття на зберігання документа

15 дол. США/950 російських рублів за кожен місяць зберігання, що почався

15

Вчинення виконавчих написів

1 відсоток суми, що стягується, або 1 відсоток вартості майна, яке підлягає витребуванню, але не менше 15 дол. США/950 російських рублів і не більше 200 дол. США/12630 російських рублів

16

Вчинення морських протестів

150

9470

17

Видача дубліката посвідченого ЗДУ документа

20

1265

18

Вчинення іншої нотаріальної дії, передбаченої законодавством України

30

1895

VII. ІНШІ ДІЇ

1

Оформлення клопотання щодо придбання зброї, боєприпасів до неї юридичними особами за наявності відповідного дозволу органів внутрішніх справ України

150

9470

2

Оформлення клопотання щодо придбання зброї, боєприпасів до неї громадянами України за наявності відповідного дозволу органів внутрішніх справ України

50

3155

3

Розгляд клопотання про надання інформації, що не потребує звернення до компетентних органів України, та оформлення відповідної довідки, крім довідок, що відповідно до законодавства України видаються безоплатно (щодо кожної особи окремо)

30

1895

 

 

Радник з консульських питань                         (підпис)             А.В.Черніюк

 

Головний спеціаліст з

фінансових питань                                             (підпис)         Т.А.Півторак

      

Терміни вчинення консульських дій:

 1. Оформлення іноземцям та особам без громадянства віз для в’їзду в Україну і транзитного проїзду через її територію:

консульські дії з питань оформлення іноземцям та особам без громадянства віз для в’їзду в Україну і транзитного проїзду через її територію вчинюються:

-        у звичайному порядку: до 10 робочих днів з дати прийняття документів, якщо інше не передбачено міжнародними договорами України.

 Строк розгляду звернення про оформлення візи може бути продовжено до тридцяти календарних днів у разі необхідності проведення додаткових  перевірок.

-        у терміновому порядку: до 5 робочих днів з дати прийняття документів.

Термінове оформлення візи здійснюється за бажанням іноземця/особи без громадянства та у разі наявності такої можливості.

2. Оформлення паспорта громадянина України для виїзду за кордон:

консульські дії з питань оформлення паспорта громадянина України для виїзду за кордон вчинюються у строк до 3 місяців.

3. Оформлення посвідчення особи на повернення в Україну:

консульські дії з питань оформлення посвідчення особи на повернення в Україну вчинюються в день подання заявником необхідних документів.

У разі необхідності направлення запиту до компетентних органів України строк оформлення посвідчення особи на повернення в Україну продовжується на час, необхідний для отримання відповіді на запит.

4. Нотаріальні дії:

консульські дії з питань нотаріату вчинюються у день подання заявником усіх необхідних документів.

5. Дії з реєстрації актів цивільного стану:

консульські дії з питань реєстрації актів цивільного стану вчинюються у строки, встановлені нормативними документами, які регулюють порядок їх реєстрації. 

Реєстрація акту народження та смерті здійснюється в день подачі заявником необхідних документів за нульовою тарифною ставкою.

6. Прийняття на консульський облік:

консульські дії з питань прийняття на консульський облік вчинюються:

-        у звичайному порядку: не раніше, ніж на 3-й робочий день з дати прийняття документів,

-        у терміновому порядку: до 2-х робочих днів з дати прийняття документів.

7. Легалізація документів:

консульські дії з питань легалізації документів вчинюються:

-        у звичайному порядку для юридичних та фізичних осіб: до 10 робочих днів з дати прийняття документів,

-        у терміновому порядку для юридичних та фізичних осіб: до 3 робочих днів з дати прийняття документів.

8. Інші консульські дії:

консульські дії з питань оформлення дозволу на постійне проживання за кордоном, громадянства, імміграції в Україну, витребування документів тощо вчинюються у строки, передбачені відповідними нормативно-правовими актами України.

Консульські дії з питань оформлення клопотання щодо придбання зброї, боєприпасів до неї вчинюються:

-        у звичайному порядку для юридичних та фізичних осіб: до 10 робочих днів з дати прийняття документів,

-        у терміновому порядку у для юридичних та фізичних осіб: до 3 робочих днів з дати прийняття документів.

ІV. Консульські дії вчинюються після прийняття повного комплекту документів, необхідного для їх вчинення, та сплати консульського збору у повному обсязі.

V. Консульський  збір за вчинення консульських дій у терміновому порядку, у вихідні та святкові дні, а також у позаробочий  час справляється у подвійному розмірі.

VІ. Канцелярії Посольства ознайомити з наказом під розпис:

- працівників з консульських питань,

- головного спеціаліста з фінансових питань,

- надіслати примірник наказу до консульських установ України в Російській Федерації.

VІІ. Наказ Посольства № 52 від 14.04.2017 вважати таким, що втратив чинність.

VІІІ. Загальний контроль за виконанням цього наказу залишаю за собою.

                      


Генеральне консульство України в Ростові-на-Дону (Російська Федерація)
Керівник: Малишевський Тарас Михайлович
В.о. керівника установи
Адреса: 344082, Російська Федерація, м.Ростов-на-Дону, пров. Халтуринський, 28/40. Переглянути на мапі
Телефон: +7 (863) 262 57 89, 227 05 51, 227 05 49. Гаряча лінія (телефонувати у випадку загрози життю чи загибелі громадян України): +7 (918) 587 99 93
Факс: +7 (863) 262 57 89
Ел. пошта: gc_rur@mfa.gov.ua
Веб-сайт: https://rostov.mfa.gov.ua
Графік роботи:

Години роботи:

понеділок-четвер: з 09:00 до 18:00

п'ятниця: з 09.00 до 16.45

Обідня перерва: 13:00 – 13:45

Вихідні дні: субота, неділя

Прийом громадян з консульських питань здійснюється за попереднім записом

понеділок:  09.30 - 13.00

вівторок:     09:30 - 13:00;

середа:       09:30 - 11:30 - прийом громадян з особливими фізичними потребами (інвалідів), а також громадян, які потрапили у форс-мажорні обставини (втрата паспортних документів, ДТП, смерть, арешт);

четвер:       09:30 - 13:00 

п'ятниця:     09:30 - 13:00

У разі надзвичайних ситуацій консульське обслуговування громадян здійснюється в екстреному порядку також у неприйомний час.

Видача готових документів здійснюється:

вівторок, четвер: з 15:00 до 17:00 без попереднього запису.

Електронний запис на прийом:   https://e-russia.mfa.gov.ua

Межі консульського округу:

Кабардино-Балкарська Республіка, Карачаєво-Черкеська Республіка, Республіка Адигея, Республіка Дагестан, Республіка Інгушетія, Республіка Калмикія, Республіка Північна Осетія – Аланія, Чеченська Республіка, Краснодарський край, Ставропольський край, Астраханська область, Волгоградська область, Ростовська область

Примітки:

У випадку техногенної катастрофи, природніх катаклізмів, терактів, масових заворушень, загибелі громадян України та інших ситуацій, що загрожують життю чи здоровю, консульська допомога надається у неприйомний час.


Генеральне консульство України в Санкт-Петербурзі (Російська Федерація)
Керівник: Лозинська Леся Олександрівна
Генеральний консул
Адреса: 191124, м. Санкт-Петербург, вул. Бонч-Бруєвича, 1-В. Переглянути на мапі
Телефон: (8 107 812) 331 51 66 (окрім консульских питань)
Факс: (8 107 812) 331 51 49
Ел. пошта: gc_rus@mfa.gov.ua
Веб-сайт: https://spb.mfa.gov.ua
Графік роботи:

Години роботи:

понеділок-четвер: з 09:00 до 18:00

п'ятниця: з 09.00 до 16.45

Обідня перерва: 13:00 – 13:45

Вихідні дні: субота, неділя

Прийом громадян з консульських питань здійснюється за попереднім записом

понеділок:  09.30 - 13.00

вівторок:     09:30 - 13:00;

середа:       09:30 - 11:30 - прийом громадян з особливими фізичними потребами (інвалідів), а також громадян, які потрапили у форс-мажорні обставини (втрата паспортних документів, ДТП, смерть, арешт);

четвер:       09:30 - 13:00 

п'ятниця:     09:30 - 13:00

У разі надзвичайних ситуацій консульське обслуговування громадян здійснюється в екстреному порядку також у неприйомний час.

Видача готових документів здійснюється:

вівторок, четвер: з 15:00 до 17:00 без попереднього запису.

Електронний запис на прийом:   https://e-russia.mfa.gov.ua

Особистий прийом громадян Генеральним консулом проводиться кожної 3-ї середи місяця з 15:00 до 17:00. Запис на прийом по телефону (8 107 812) 331 51 66 (з 10:00 до 13:00).

Межі консульського округу:

Республіка Карелія,

Республіка Комі, 

Ненецький Автономний округ,

Архангельська область,

Вологодська область,

Калінінградська область,

Ленінградська область,

Мурманська область, 

Новгородська область, 

Псковська область,

м.Санкт-Петербург

Примітки:

В Генеральному консульстві України в Санкт-Петербурзі функціонує "гаряча лінія" цілодобового екстреного зв'язку.

Номер телефону: +7 921 304 05 72

Прохання телефонувати ВИКЛЮЧНО в разі загрози життю (ДТП, арешт) чи загибелі громадян України.

Банківські реквізити Генерального консульства України у Санкт-Петербурзі:

Філіал ОПЕРУ ОАО Банк ВТБ у м.Санкт-Петербург

ИНН 9909058830 / КПП 783561001

К/с 30101810200000000704 / БИК 044030704

р/сч 40807810839040000010


Консульство України в Єкатеринбурзі (Російська Федерація)
Керівник: Закраявський Георгій Іванович
В.о. Консула України
Адреса: вул. Гоголя, 15, м.Єкатеринбург, РФ 620075 переглянути на мапі  . Переглянути на мапі
Телефон: 007 (343) 282-92-10, 282-92-14.Гаряча лінія - виключно в разі загрози життю чи загибелі громадян України 007(953)0000207. Гаряча лінія з надання правової допомоги жителям АР Крим, Донецької та Луганської областей Мін’юстом України +38 044 4867156.
Факс: 007 (343) 282-92-14
Ел. пошта: gc_rue@mfa.gov.ua. (для листування просимо використовувати електронну пошту gmail.com або інші поштові служби ). У разі порушення прав і законних інтересів громадян України в РФ інформацію просимо надсилати на адресу consul.ukraine@yandex.ru
Веб-сайт: https://ekaterynburg.mfa.gov.ua
Графік роботи:

Години роботи: 09:00 – 18:00

Обідня перерва: 13:00 – 14:00

Вихідні дні: субота, неділя

Межі консульського округу:

Ямало-Ненецький Автономний округ, Ханти-Мансійський Автономний округ, Тюменська область, Свердловська область, Челябінська область, Курганська область 

Примітки:

Графік прийому громадян України:

понеділок, вівторок, середа з 9.15 до 13.00.

четвер з 14.15 до 17.00.

п’ятниця з 9.15 до 12.00, для громадян певних категорій (інваліди, вагітні, тяжкохворі).

У неробочий та неприйомний час, у вихідні та святкові дні прийом громадян України проводиться у екстрених випадках: ДТП, смерть, арешт тощо.

Прийом іноземних громадян та осіб без громадянства

Понеділок, вівторок, середа:       9:15 —13:00.

Прийом громадян Консулом-керівником:

перший вівторок місяця з 15.00 до 17.00 (попередній запис за тел. (343) 282-92-10). 

Гаряча лінія (телефонувати виключно в разі загрози життю чи загибелі громадян України): +7 953 0000 207. 

Гаряча лінія з надання правової допомоги жителям АР Крим, Донецької та Луганської областей Мін’юстом України +38 044 4867156.

Міжвідомчий координаційний штаб з питань, пов’язаних із соціальним забезпеченням громадян України, які переміщуються з АР Крим, Донецької та Луганської областей +38 (044) 247 30 02, 247 32 92.

Урядова гаряча лінія - 1545 (працює цілодобово). Для громадян України, які перебувають за кордоном, номер телефону урядової гарячої лінії +38(044) 284-19-15.

Гаряча лінія Державної міграційної служби України +38 044 278 50 30.

Банківські реквізити:

Юридический адрес

620151,  г. Екатеринбург,  ул. Гоголя, 15

Теле/факс

(343)2829210 ;(343) 2829211

Наименование

Консульство Украины в Екатеринбурге

Банк

филиал Банка ВТБ (ПАО) в Екатеринбурге

Расчетный счет

40807810200280007690

БИК

046577952

Корреспондентский счет

30101810400000000952

ИНН

9909058830

КПП

667161001


Консульство України в Новосибірську (Російська Федерація)
Керівник: Фіногенов Олег Михайлович
В.о. консула України
Адреса:

630099, РФ, м.Новосибірськ, вул. Сім’ї Шамшиних, буд. 30 (переглянути на мапі). 

Сторінка Консульства у Facebook

У разі перевантаження телефонних ліній Консульства, рекомендуємо для з'ясування вашого питання скористатися функцією чата на сторінці Консульства у Facebook, натиснувши кнопку "Повідомлення" ("Сообщение").

Телефон: (+7 383) 319-00-16 канцелярія; (+7 383) 319-00-66 консульські питання. Гаряча лінія (прохання телефонувати виключно в разі загрози життю чи загибелі громадян України): (+7)-913-379-1293.
Факс: (+7 383) 319-00-66
Ел. пошта: gc_nov@mfa.gov.ua (для листування просимо використовувати електронну пошту gmail.com або інші поштові служби (наприклад outlook.com, yahoo.com і т.д.).
Веб-сайт: https://novosibirsk.mfa.gov.ua
Графік роботи:

Прийом громадян України та іноземних громадян:

Понеділок, середа, п’ятниця: 10:00 —12:00

Вівторок, четвер: 14:30 – 16:00

Прийом всіх громадян триває понад встановлені години у разі значної кількості звернень заявників.

Прийом інвалідів, вагітних жінок, важкохворих та громадян з малолітніми дітьми проводиться позачергово.

У неробочий та неприйомний час, у вихідні та святкові дні прийом громадян України проводиться у екстрених випадках: втрата паспортних документів, ДТП, смерть, арешт тощо.

Прийом громадян керівником установи здійснюється щоденно у прийомні години протягом кожного третього тижня: у 2019 році - 08-11.01; 28.01-01.02; 18-22.02; 11-15.03; 01-05.04; 22-26.04; 13-17.05; 03-07.06; 24-28.06; 15-19.07; 05-09.08; 26-30.08; 16-20.09; 07-11.10; 28.10-01.11; 18-22.11; 09-13.12; 30-31.12.

Робочі дні: понеділок-п'ятниця. Вихідні дні: субота, неділя. Початок і закінчення робочого дня: 09:00-18:00 (пн-чт), 09:00-16:45 (пт). Обідня перерва: 13:00-13:45.

Межі консульського округу:

Республіка Алтай, Республіка Бурятія, Республіка Саха (Якутія), Республіка Тива, Республіка Хакасія, Алтайський край, Красноярський край, Приморський край, Хабаровський край, Амурська область, Іркутська область, Камчатський край, Кемеровська область, Магаданська область, Новосибірська область, Омська область, Сахалінська область, Томська область, Забайкальський край, Єврейська автономна область, Чукотський автономний округ.

Примітки:

Консульська допомога надається також у неприйомний час у випадках техногенних катастроф, природних катаклізмів, терактів, масових заворушень, поранення/загибелі громадян України, інших випадків, які загрожують життю чи здоров’ю наших співвітчизників.