Портал в режимі тестування та наповнення
 • A-
  A+
 • Людям із порушенням зору
 • Українською
 • Русский
Тарифи консульського збору
Опубліковано 16 жовтня 2012 року о 00:00

                                                                                                         

                ЗАТВЕРДЖУЮ 
Тимчасовий повірений у справах України в Російській Федерації

Р.М.Німчинський

 
(підпис) 
«28» червня 2018 року

 

ТАРИФИ 
консульського збору, що справляється за вчинення консульських дій у Посольстві та консульських установах України в Російській Федерації

№ з/п

Назва консульських дій

Тарифні ставки

у доларах США

у російських рублях

І. ПАСПОРТНІ ДІЇ

1

Оформлення паспорта громадянина України для виїзду за кордон (крім осіб до 16 років)

90

5685

2

Автоматизована обробка даних при оформленні паспорта громадянина України для виїзду за кордон, у тому числі для осіб до 16 років

40

2525

3

Оформлення посвідчення особи на повернення в Україну

30

1895

4

Продовження терміну дії посвідчення особи на повернення в Україну

30

1895

5

Прийняття на консульський облік

20

1265

ІІ. ДІЇ З ПИТАНЬ ГРОМАДЯНСТВА ТА ПОСТІЙНОГО ПРОЖИВАННЯ

1

Оформлення набуття громадянства України за територіальним походженням

80

5050

2

Оформлення поновлення у громадянстві України

150

9470

3

Оформлення набуття громадянства України внаслідок усиновлення

30

1895

4

Оформлення набуття громадянства України внаслідок встановлення над дитиною опіки чи піклування

30

1895

5

Оформлення набуття громадянства України внаслідок встановлення над особою, визнаною судом недієздатною, опіки

30

1895

6

Оформлення набуття громадянства України у зв’язку з перебуванням у громадянстві України одного чи обох батьків дитини

30

1895

7

Оформлення набуття громадянства України внаслідок встановлення батьківства

30

1895

8

Оформлення встановлення належності до громадянства України

80

5050

9

Оформлення виходу з громадянства України

300

18940

10

Перевірка належності до громадянства України (за заявою особи)

30

1895

11

Видача довідки про належність до громадянства України

20

1265

12

Видача довідки про неналежність до громадянства України

20

1265

13

Оформлення документів для залишення на постійне проживання за кордоном

200

12630

14

Оформлення документів про надання дозволу на імміграцію

400

25255

IІІ. ДІЇ З ВИТРЕБУВАННЯ ДОКУМЕНТІВ, ІНФОРМАЦІЇ

1

Витребування документа та його видача

20

1265

2

Витребування документа, засвідченого в Україні уповноваженим на те органом, та його видача

50

3155

3

Витребування інформації від компетентних органів України та оформлення відповідної довідки (щодо однієї особи)

30

1895

ІV. ДІЇ З ПИТАНЬ ЗАСВІДЧЕННЯ ДОКУМЕНТІВ

1

Легалізація документа фізичної особи (за документ)

50

3155

2

Легалізація документа юридичної особи (за документ)

100

6315

V. ДІЇ З РЕЄСТРАЦІЇ АКТІВ ЦИВІЛЬНОГО СТАНУ

1

Державна реєстрація шлюбу

100

6315

2

Державна реєстрація розірвання шлюбу:

   

2.1

за взаємною згодою подружжя, яке не має неповнолітніх дітей

150

9470

2.2

на підставі рішення суду

160

10100

2.3

з особами, визнаними в установленому порядку безвісно відсутніми або недієздатними

30

1895

3

Державна реєстрація зміни імені (крім зміни в разі реєстрації шлюбу)

100

6315

4

Державна реєстрація повторної зміни імені, не пов’язаної з реєстрацією шлюбу

200

12630

5

Прийом заяви про внесення змін до актових записів цивільного стану, їх поновлення та анулювання

30

1895

6

Повторна видача свідоцтва у разі внесення змін до актового запису цивільного стану чи його поновлення

50

3155

7

Повторна видача свідоцтва про реєстрацію акту цивільного стану (у разі зберігання актового запису в закордонній установі)

50

3155

VІ. НОТАРІАЛЬНІ ДІЇ

1

Посвідчення правочинів (договори, заповіти, довіреності тощо), крім іпотечних договорів, договорів про відчуження та заставу житлових будинків, квартир, дач, садових будинків, гаражів, земельних ділянок, іншого нерухомого майна, що знаходиться в Україні:

   

1.1

посвідчення договорів про відчуження транспортних засобів, інших самохідних машин і механізмів: дітям, другому з подружжя, батькам іншим особам

1 відсоток суми договору, не нижчої дійсної вартості транспортного засобу, іншої самохідної машини, механізму, але не менше 50 дол. США/ 3155 російських рублів 5 відсотків суми договору, не нижчої дійсної вартості транспортного засобу, іншої самохідної машини, механізму, але не менше 400 дол. США/25255 російських рублів

1.2

посвідчення інших договорів, що підлягають оцінці

1 відсоток суми договору, але не менше 20 дол. США/ 1265 російських рублів

1.3

посвідчення договорів поділу майна, договорів поруки та інших угод, що не підлягають оцінці

50

3155

1.4

посвідчення довіреностей на право користування і розпорядження майном, крім транспортних засобів, інших самохідних машин і механізмів, 
та здійснення кредитних операцій: 
дітям, другому з подружжя, батькам 
іншим особам

30 
60

 

 

 

1895

3790

1.5

посвідчення довіреностей на право користування і розпорядження транспортними засобами: 
дітям, другому з подружжя, батькам 
іншим особам30 
60

 

 

1895

3790

1.6

посвідчення загальних довіреностей на право користування майном, включаючи транспортні засоби

консульський збір визначається за ставками, передбаченими підпунктами 1.4, 1.5

1.7

посвідчення інших довіреностей

30

1895

1.8

посвідчення заповітів

30

1895

2

Ужиття заходів щодо охорони спадкового майна

100

6315

3

Видача свідоцтва про право на спадщину

0,5 відсотка суми спадщини, але не менше 100 дол. США/6315 російських рублів

4

Видача свідоцтва про право власності на частку в спільному майні подружжя

30

1895

5

Засвідчення вірності копій документів і виписок з них (за сторінку)

10

630

6

Засвідчення вірності кожного підпису на документах, у тому числі підпису перекладача

20

1265

7

Засвідчення справжності електронного цифрового підпису на електронних документах (за наявності технічної можливості роботи з електронними документами)

40

2525

8

Засвідчення вірності перекладу документів з однієї мови на іншу (за сторінку) 
документів, пов’язаних зі смертю громадянина України

40 

10

2525

630

9

Посвідчення факту, що фізична особа є живою

20

1265

10

Посвідчення факту перебування громадянина в певному місці

20

1265

11

Посвідчення тотожності фізичної особи з особою, зображеною на фотокартці

20

1265

12

Посвідчення часу пред’явлення документів

20

1265

13

Прийняття в депозит грошових сум і цінних паперів

0,5 відсотка загальної вартості за кожен місяць зберігання, що почався, але не менше 25 дол. США/1580 російських рублів і не більше 200 дол. США/12630 російських рублів

14

Прийняття на зберігання документа

15 дол. США/950 російських рублів за кожен місяць зберігання, що почався

15

Вчинення виконавчих написів

1 відсоток суми, що стягується, або 1 відсоток вартості майна, яке підлягає витребуванню, але не менше 15 дол. США/950 російських рублів і не більше 200 дол. США/12630 російських рублів

16

Вчинення морських протестів

150

9470

17

Видача дубліката посвідченого ЗДУ документа

20

1265

18

Вчинення іншої нотаріальної дії, передбаченої законодавством України

30

1895

VII. ІНШІ ДІЇ

1

Оформлення клопотання щодо придбання зброї, боєприпасів до неї юридичними особами за наявності відповідного дозволу органів внутрішніх справ України

150

9470

2

Оформлення клопотання щодо придбання зброї, боєприпасів до неї громадянами України за наявності відповідного дозволу органів внутрішніх справ України

50

3155

3

Розгляд клопотання про надання інформації, що не потребує звернення до компетентних органів України, та оформлення відповідної довідки, крім довідок, що відповідно до законодавства України видаються безоплатно (щодо кожної особи окремо)

30

1895

 

 

Радник з консульських питань                         (підпис)             А.В.Черніюк

 

Головний спеціаліст з

фінансових питань                                             (підпис)         Т.А.Півторак

      

Терміни вчинення консульських дій:

 1. Оформлення іноземцям та особам без громадянства віз для в’їзду в Україну і транзитного проїзду через її територію:

консульські дії з питань оформлення іноземцям та особам без громадянства віз для в’їзду в Україну і транзитного проїзду через її територію вчинюються:

-        у звичайному порядку: до 10 робочих днів з дати прийняття документів, якщо інше не передбачено міжнародними договорами України.

 Строк розгляду звернення про оформлення візи може бути продовжено до тридцяти календарних днів у разі необхідності проведення додаткових  перевірок.

-        у терміновому порядку: до 5 робочих днів з дати прийняття документів.

Термінове оформлення візи здійснюється за бажанням іноземця/особи без громадянства та у разі наявності такої можливості.

2. Оформлення паспорта громадянина України для виїзду за кордон:

консульські дії з питань оформлення паспорта громадянина України для виїзду за кордон вчинюються у строк до 3 місяців.

3. Оформлення посвідчення особи на повернення в Україну:

консульські дії з питань оформлення посвідчення особи на повернення в Україну вчинюються в день подання заявником необхідних документів.

У разі необхідності направлення запиту до компетентних органів України строк оформлення посвідчення особи на повернення в Україну продовжується на час, необхідний для отримання відповіді на запит.

4. Нотаріальні дії:

консульські дії з питань нотаріату вчинюються у день подання заявником усіх необхідних документів.

5. Дії з реєстрації актів цивільного стану:

консульські дії з питань реєстрації актів цивільного стану вчинюються у строки, встановлені нормативними документами, які регулюють порядок їх реєстрації. 

Реєстрація акту народження та смерті здійснюється в день подачі заявником необхідних документів за нульовою тарифною ставкою.

6. Прийняття на консульський облік:

консульські дії з питань прийняття на консульський облік вчинюються:

-        у звичайному порядку: не раніше, ніж на 3-й робочий день з дати прийняття документів,

-        у терміновому порядку: до 2-х робочих днів з дати прийняття документів.

7. Легалізація документів:

консульські дії з питань легалізації документів вчинюються:

-        у звичайному порядку для юридичних та фізичних осіб: до 10 робочих днів з дати прийняття документів,

-        у терміновому порядку для юридичних та фізичних осіб: до 3 робочих днів з дати прийняття документів.

8. Інші консульські дії:

консульські дії з питань оформлення дозволу на постійне проживання за кордоном, громадянства, імміграції в Україну, витребування документів тощо вчинюються у строки, передбачені відповідними нормативно-правовими актами України.

Консульські дії з питань оформлення клопотання щодо придбання зброї, боєприпасів до неї вчинюються:

-        у звичайному порядку для юридичних та фізичних осіб: до 10 робочих днів з дати прийняття документів,

-        у терміновому порядку у для юридичних та фізичних осіб: до 3 робочих днів з дати прийняття документів.

ІV. Консульські дії вчинюються після прийняття повного комплекту документів, необхідного для їх вчинення, та сплати консульського збору у повному обсязі.

V. Консульський  збір за вчинення консульських дій у терміновому порядку, у вихідні та святкові дні, а також у позаробочий  час справляється у подвійному розмірі.

VІ. Канцелярії Посольства ознайомити з наказом під розпис:

- працівників з консульських питань,

- головного спеціаліста з фінансових питань,

- надіслати примірник наказу до консульських установ України в Російській Федерації.

VІІ. Наказ Посольства № 52 від 14.04.2017 вважати таким, що втратив чинність.

VІІІ. Загальний контроль за виконанням цього наказу залишаю за собою.

                      

Outdated Browser
Для комфортної роботи в Мережі потрібен сучасний браузер. Тут можна знайти останні версії.
Outdated Browser
Цей сайт призначений для комп'ютерів, але
ви можете вільно користуватися ним.
67.15%
людей використовує
цей браузер
Google Chrome
Доступно для
 • Windows
 • Mac OS
 • Linux
9.6%
людей використовує
цей браузер
Mozilla Firefox
Доступно для
 • Windows
 • Mac OS
 • Linux
4.5%
людей використовує
цей браузер
Microsoft Edge
Доступно для
 • Windows
 • Mac OS
3.15%
людей використовує
цей браузер
Доступно для
 • Windows
 • Mac OS
 • Linux